Läs mer om borgerlig vigselförättning här:
Information om borgerlig vigselförättning