Ulvsättra bg
Ulvsättra bygdegårds styrelse

Ordförande: Sten Planebo tel. 0735-730875
Sekreterare: Almir Dzubur
Kassör: Doris Vesterlund 070-942 57 96
Ordinarie: Lars Strange, Mikael Östling, Bernt Nordin

OBS! Om ni har klagomål gällande ljudnivån (strömmen bryts kl. 24.00 i både gården och logen) eller annan störande verksamhet, ring till Polisen. Styrelsens medlemmar kan EJ åtgärda problem av detta slag under en pågående fest mitt i natten.

Mailadress: ulvsattrabgf@telia.com

Expedition
Ulvsättra Bygdegård,
Ulvsättra Gård,
176 77 Järfälla
tel. till expeditionen: 0738-418260

Medlemsavgift privatpers: 100:-
Förening/Företag: 300:-
Bankgiro: 5150-3613


Ulvsättra Bygdegårdsförenings Årsmötesprotokoll 2022

ACROBAT READER (kan hämtas här)